Netværksmøder

Netværksmøder:
Formålet med netværksmøderne er, at styrke medlemmernes netværksmuligheder via kvalitative relationer ved at medlemmer mødes 1 gang om måneden, som regel en fredag fra kl. 7.30 – 9.00

At enkelte medlemmer mødes ud over netværksmøderne efter ønske og behov
At medlemmerne i netværket kommer til at lære hinanden bedre at kende
At medlemmerne kan give hinanden sparring, inspiration og støtte
At medlemmer mødes i hinandens virksomheder
At relevante gæster inviteres med til netværksmøderne

Agenda:
Morgenmad og networking

(ca. 30 min.)
Præsentationsrunde med netværkshistorier (medlemmer og gæster)
(ca. 15 min.)
Forretningspræsentation
(ca. 15 min.)
Business networking
(ca. 30 min.)