Medlemskab


Det får du ud af et medlemskab

Et medlemskab af Nyt netværk Kbh. gælder for et helt kalenderår.

*kr. 3.000,00 ekskl. moms

Du kan invitere en gæst med til alle arrangementer uden beregning.

Gruppen findes på LinkedIn + facebook

Tilmelding og afmelding senest 2 dage før Workshops og netværksmøder til e-mail: info@clausbuch.com