Konceptbeskrivelse


Formål:
Formålet er, at netværkets medlemmer får mulighed for at skabe nye kontakter og ny forretning via kvalitative relationer, hvor det bærende element er at møde og lære hinanden bedre at kende.

Medlemmernes målsætning er at være et netværk på 20 – 25 aktive medlemmer, som bakker op om Nyt Netværk Kbh.’s koncept.

Konceptets indhold:
Medlemmerne mødes til 4 x Workshops og 4 x netværksmøder i et kalenderår, hvor det er muligt at invitere gæster.

En fra hver branche, OK med branche overlap, dog kun med tilladelse fra eksisterende medlem.