Advisory board

Afholder møder efter behov.

Formand, referent og evt. andre roller fordeles for halvårsperiode.

Arrangerer workshops.

Booker foredragsholder/arrangement.

Står for den endelig udarbejdelse af præsentationsmateriale til potentielle nye medlemmer.

Står for at sikre at Nyt netværk Kbh.´s regler for optagelse af nye medlemmer overholdes og for den endelige optagelse af nye medlemmer.