Advisory board

Advisory board:
Afholder møder efter behov.
Formand, referent og evt. andre roller fordeles for halvårsperioden.
Arrangerer workshops
Booker foredragsholder/arrangement.
Står for den endelig udarbejdelse af præsentationsmateriale til potentielle nye medlemmer.
Står for at sikre at Nyt netværk Kbh.´s regler for optagelse af nye medlemmer overholdes og for den endelige optagelse af nye medlemmer.